Regulamin korzystania z serwisu lokalizacjaonline.pl

Regulamin

Regulamin usługi lokalizacjaonline.pl określa zasady świadczenia usługi lokalizacji dostępnej za pośrednictwem serwisu lokalizacjaonline.pl
Właścicielem serwisu jest firma Invest Group Piotr Sochan ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa NIP 9211810551

1. Główne definicje:

 • dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu.

 • bliski -  Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.

 • aplikacja - Aplikacja mobilna, program stworzony i utrzymywany przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika

 • ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.

 • konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.

 • lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM

 • klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego  Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 • rodzic  – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.

 • serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem lokalizacjaonline.pl

 • usługa – dostęp do panelu  użytkownika na stronie  www.lokalizacjaonline.pl


2. Zasady korzystania z serwisu i usługi:

 • aplikacja wysyła informacje o lokalizacji co 5 minut

 • usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa

 • aby skorzystać z aplikacji należy zainstalować ją na telefonie komórkowym bliskiego lub dziecka. W odpowiedzi na wybrany numer telefonu wysłany zostanie SMS z linkiem.

 • usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android.

 • dostęp do usługi jest możliwy za pomocą przeglądarek internetowych np. Firefox, Chrome, Internet Explorer.

 • w celu skorzystania z usługi należy zarejestrować konto na stronie lokalizacjaonline.pl 

 • użytkownik ma dostęp do systemu lokalizacji, kopii sms oraz historii połączeń

 • opłata uiszczana jest tylko w czasie korzystania z usługi i wynosi od 30 do 50 zł brutto według cennika

3. Zasady rejestracji w serwisie lokalizacjaonline.pl:

 • rejestracja konta jest całkowicie bezpłatna

 • klient ma możliwość zarejestrować swoje konto poprzez założenie konta na stronie internetowej www.lokalizacjaonline.pl

4. Odpowiedzialność usługodawcy
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim

 • sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi

 • ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika  mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi

 • kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę

5. Postanowienia końcowe

 • usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 1.6.2017 roku na czas nieokreślony.

 • regulamin dostępny jest na stronie www.lokalizacjaonline.pl

 • kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez zakładkę kontakt

 • Lokalizacjaonline z tytułu doładowań opłaca podatki i prowizje za przelewy a wszelkie informacje odnośnie funkcjonowania serwisu zawarte są w treści strony stąd reklamacje typu "nie wiedziałem do nie przeczytałem" itp. będą zwracane po potrąceniu kosztów

 • rezygnacja z korzystania z usługi powinny być wysyłane drogą pocztową na adres firmy. W przypadku płatności transferuj.pl rezygnacje i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Środki z doładowań są wypłacane po zamknięciu miesiąca a ewentualne reklamacje i rezygnacje są zwracane w ciągu 30 dni od daty zamknięcia okresu rozliczeniowego więc zwrot może objąć maksymalnie 60 dni.

 • podstawą do rezygnacji jest błąd w działaniu usługi.

 • działanie usługi jest stale nadzorowane przez programistów firmy a historia jest zapisywana przez system.


DANE FIRMOWE


Invest Group Piotr Sochan

ul Ciołka 12/428
01-402 Warszawa
Adres e-mail
info@lokalizacjaonline.pl

Infolinie są czynne w godz.
8:00 - 16:00 w dni robocze.
NIP: 9211810551
REGON: 11810551

CERTYFIKAT


PŁATNOŚCI