Regulamin korzystania z serwisu lokalizacjaonline.pl

Regulamin usługi lokalizacjaonline.pl.pl określa zasady świadczenia usługi lokalizacji dostępnej za pośrednictwem serwisu lokalizacjaonline.pl

1. Główne definicje:
 • aplikacja - Aplikacja mobilna, program stworzony i utrzymywany przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika
 • bliski - Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.
 • dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu.
 • klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 • konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.
 • lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM
 • ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.
 • rodzic – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.
 • serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem lokalizacjaonline.pl
 • usługa – dostęp do panelu użytkownika na stronie lokalizacjaonline.pl

2. Zasady korzystania:
 • w celu skorzystania z usługi należy zarejestrować konto na stronie lokalizacjaonline.pl.pl
 • dostęp do usługi jest możliwy za pomocą przeglądarek internetowych np. Firefox, Chrome, Internet Explorer.
 • aby skorzystać z aplikacji należy zainstalować ją na telefonie komórkowym bliskiego lub dziecka. W odpowiedzi na wybrany numer telefonu wysłany zostanie SMS z linkiem.
 • usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android.
 • usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa
 • aplikacja wysyła informacje o lokalizacji co 5 minut
 • użytkownik ma dostęp do systemu lokalizacji, kopii sms oraz historii połączeń
 • opłata uiszczana jest tylko w czasie korzystania z usługi i wynosi 30,75 zł za pakiet 100 sprawdzeń. Płatność sms
3. Zasady rejestracji:
 • klient ma możliwość zarejestrować swoje konto poprzez założenie konta na stronie internetowej lokalizacjaonline.pl
 • rejestracja konta jest całkowicie bezpłatna
4. Odpowiedzialność usługodawcy
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 • ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi
 • sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi
 • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim
 • kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę
5. Postanowienia końcowe
 • usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 1.3.2015 roku na czas nieokreślony.
 • regulamin dostępny jest na stronie lokalizacjaonline.pl
 • kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez zakładkę kontakt
 • rezygnacja z korzystania z usługi powinny być wysyłane drogą pocztową na adres firmy. W przypadku płatności transferuj.pl rezygnacje i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Środki z doładowań są wypłacane po zamknięciu miesiąca a ewentualne reklamacje i rezygnacje są zwracane w ciągu 30 dni od daty zamknięcia okresu rozliczeniowego więc zwrot może objąć maksymalnie 60 dni.
 • lokalizacjaonline.pl z tytułu doładowań opłaca podatki i prowizje za przelewy a wszelkie informacje odnośnie funkcjonowania serwisu zawarte są w treści strony stąd reklamacje typu "nie wiedziałem do nie przeczytałem" itp. będą zwracane po potrąceniu kosztów
 • podstawą do rezygnacji jest błąd w działaniu usługi.
 • działanie usługi jest stale nadzorowane przez programistów firmy a historia jest zapisywana przez system
 • Płatności sms w serwisie obsługuje Cashbill S.A.
 • Oferty znajdziesz na https://pinbook.pl/ogloszenia
 • W przypadku reklamacji prosimy je wysyłać je na adres email w formie pisemnej na kontakt@bokonline.net
 • Adconnect sp. z o.o. sp. k. ul. Pełczyńskiego 16/23
 • 01-471 Warszawa NIP 5272844973

CERTYFIKAT


PŁATNOŚCI